Day

12 januára, 2015
Milí rodičia našich školopovinných študentov Touto cestou vás srdečne pozývame na stretnutie, ktoré sa bude konať v piatok 30.01.2015. Cieľom stretnutia je zvýšiť informovanosť o pokroku, výsledkoch a aktivitách vašich detí a taktiež vás lepšie oboznámiť s cieľmi kurzu a jazykového vzdelávania. Na stretnutí bude prítomní celý BrainyJAM team, takže budete mať možnosť dozvedieť sa...
Read More