Day

10 marca, 2020
Vážení študenti, vnímame súčasnú situáciu, pravidelne sledujeme odporúčania a nariadenia kompetentných orgánov a riadime sa nimi. Toho času kurzy bežia bez obmedzení, avšak ak dôjde k zmene vyžadujúcej si dočasné pozastavenie jazykových kurzov /napr. prerušenie vyučovania v školách, prísnejšie nariadenia úradov, atď./ budeme okamžite reagovať a následne Vás informovať. Prosím, ak sa necítite dobre, zvážte...
Read More