Cenník

kurz BRAINY PLAY  pre deti od 1,5 až 3 rokov – herňa pre mamičky s deťmi v anglickom jazyku /deťom sa venuje lektor/, vek 1,5 – 3 roky, prvý styk s cudzím jazykom, kávička pre mamičky

129Eur / 15 stretnutí po 120min

kurz BRAINY US pre mamičky na materskej dovolenke a ich ratolesti – príďte sa učiť aj so svojmi deťmi, Vy sa zdokonalíte v jazyku, detičky sa spolu pohrajú, využite efektívne svoj čas na materskej

105Eur / 20 hodín po 60min

kurz COOKIE AND FRIENDS pre deti od 4 až 6 rokov

115Eur/15 stretnutí po 90min

kurz EARLY ENGLISH I a II pre deti od 6 až 9 rokov
115Eur/15 stretnutí po 90min

kurz pre deti a mládež od 10 rokov – VŠETKY ÚROVNE

115Eur/15 stretnutí po 90min

večerný/ víkendový kurz pre dospelých
119Eur/15 stretnutí po 90min

Kurz AJ pre materské školy

84Eur/ rok / dieťa

Letné denné tábory

145 Eur / týždeň (vrátane celodennej stravy)

 Firemné kurzy – cenník vám vypracujeme na mieru podľa vašich požiadaviek

Uvedené ceny platia pre kurzy so 4 až 8 účastníkmi. V prípade vytvorenia menšej/väčšej skupiny Vás budeme kontaktovať s upravenou cenou ponukou.

Poskytujeme rodinné zľavy.

Platba za všetky skupinové kurzy na jeden semester /30 vyučovacích hodín/ sa realizuje na začiatku kurzu a je nevratná /v prípade, že sa nedohodneme na začiatku na výnimke/. Možnosť platby na splátky.

Skupinové kurzy fungujú na princípe spoločného budgetu, tzn. každá hodina, ktorú skupina absolvuje, sa počíta ako vyčerpaná pre všetkých účastníkov kurzu.

Ceny sú rovnaké pre prezenčné aj dištančné vzdelávanie.

Ceny nezahŕňajú poplatok za učebné materiály.