Prekvapenie pre prvých zákazníkov

Milí záujemcovia o jazykový kurz.
Prvé prihlášky nám už ležia na stole, a keďže budú títo záujemcovia o jazykové kurzy našimi prvými klientmi,
získavajú od nás veľmi originálny darček 🙂 Ešte však nie je nič stratené ani pre ostatných.
Možnosť získať prekvapenie majú všetci, ktorí si pošlú prihlášku do piatka, 15.8. Už ostávajú iba 3 dni!
Tak dlho neváhajte a posielajte. Veď vzdelanie je bohatstvo, ktoré Vám nikto nemôže vziať! 🙂