Scan kysuce noviny 3
Viac o histórii a súčasnosti BrainyJAM v týždenníku Kysuce 28.1.2015 strana 12.
😉
BrainyJAM team