Vážení študenti. Väčšina z Vás sa nás pýta, kedy budeme mať zhotovený rozvrh hodín. Ten však začneme vypracovávať vtedy, keď zaevidujeme všetky prihlášky. To znamená, že sa budeme snažiť skoncipovať rozvrh podľa počtu prihlásených a hlavne podľa Vašich špeciálnych želaní. Preto nezabudnite vo Vašej online prihláške uviesť Vašu žiadosť v kolónke “Doplnkové informácie”. Ako príklad uvádzame želanie jedného z našich klientov, aby mal hodinu angličtiny v tom istom čase, ako jeho dieťa, a teda aby sa mohli vzdelávať zároveň a nemuseli zabezpečovať dieťaťu iný program.
Budeme sa snažiť prispôsobiť každému jednému z Vás.