Day

22 januára, 2019
Potrebujete aktualizovať, prehĺbiť, rozšíriť a zdokonaliť profesijné kompetencie a zručnosti vedúcich a riadiacich zamestnancov, manažérov, P. R. pracovníkov v oblasti kultúrneho a kultivovaného jazykového prejavu? Ste na správnej adrese! Názov kurzu: Kultúra jazykového prejavu Cieľ kurzu: Aktualizovať, prehĺbiť, rozšíriť a zdokonaliť profesijné kompetencie a zručnosti vedúcich a riadiacich zamestnancov, manažérov, P. R. pracovníkov v oblasti kultúrneho a kultivovaného jazykového prejavu. Obsah kurzu: Obsah kurzu je...
Read More
Nakoľko sme do tímu prijali novú kolegyňu – vysokokvalifikovanú odborníčku na všetky záležitosti týkajúce sa slovenského jazyka, pripravili sme si pre Vás odborné kurzy na zdokonalenie sa v slovenskom jazyku. Mgr. Ivana Kormancová Kopásková, PhD. má veľmi dobré komunikačné zručnosti získané počas vysokoškolského štúdia (aktívna účasť na domácich a zahraničných konferenciách), publikačnej činnosti v domácich a...
Read More