Kurzy

Naša ponuka kurzov pre Vás:

 • BRAINY PLAY herne v anglickom jazyku pre deti od 1,5 do 3 rokov
 • predškolská angličtina COOKIE AND FRIENDS pre deti od 3 až 6 rokov
 • angličtina SUPER MINDS pre žiakov základných škôl
 • večerné skupinové kurzy pre študentov a dospelých 
 • BRAINY US angličtina pre mamičky na materskej
 • Krúžok anglického jazyka BrainyJAM na ZŠ Krásno nad Kysucou
 • individuálne kurzy všetkých svetových jazykov pre deti, žiakov, študentov a dospelých 
 • víkendové skupinové kurzy pre dospelých 
 • odborné jazykové kurzy (automotive, technical, business, HR, marketing, a pod.)
 • nemčina pre opatrovateľky 
 • výučba priamo vo firmách vrátane komplexného jazykového auditu
 • krúžky anglického jazyka v materských školách
 • doučovanie pre deti a mládež na monitor (SJ)
 • doučovanie pre mládež na maturitu (SJ, AJ, NJ, FJ,MAT, FYZ, BIO)
 • doučovanie pre mládež na  prijímacie skúšky (SŠ, VŠ)
 • individuálna príprava na certifikáty a štátne skúšky