Firemné kurzy

Firemné kurzy prebiehajú prezenčnou aj dištančnou formou. Obľúbené sú intenzívne kurzy, kde nám vysoká dotácia hodín zabezpečí napredovanie v krátkom čase, ktorý je pre zamestnancov vzácny a investícia zamestnávateľa je o to efektívnejšia. Odborné kurzy ale aj všeobecná komunikácia, testovanie zamestnancov, riešenie slovnej zásoby pre potreby odborných oddelení nastavíme priamo po dohode s vami. Pre zahraničných manažérov a veľvyslancov je kurz Slovenčiny pre cudzincov nevyhnutnou súčasťou. Cenovú ponuku vám vypracujeme po osobnom dohovore.

Súčasťou firemných kurzov je komplexný vstupný jazykový audit, ktorý nám umožní nastaviť skupiny aj lektorov s maximálnym dôrazom na efektivitu. Sledovanie dochádzky či pravidelné monitorovanie pokrokov a reportovanie je bežnou praxou.