Stretnutie s rodičmi

Milí rodičia našich školopovinných študentov
Touto cestou vás srdečne pozývame na stretnutie, ktoré sa bude konať v piatok 30.01.2015. Cieľom stretnutia je zvýšiť informovanosť o pokroku, výsledkoch a aktivitách vašich detí a taktiež vás lepšie oboznámiť s cieľmi kurzu a jazykového vzdelávania. Na stretnutí bude prítomní celý BrainyJAM team, takže budete mať možnosť dozvedieť sa výsledky a hodnotenia vášho dieťaťa priamo od jeho lektora/lektorky. Vzhľadom na väčší počet skupiniek bude v jeden deň stretnutí viac, preto budeme rodičov detí z každej skupiny informovať o čase stretnutia sms správou.
Tešíme sa na vás
BrainyJAM team